Language of document : ECLI:EU:T:2022:235


 


 Rettens kendelse (Niende Afdeling) af 7. april 2022 –
SS og ST mod Frontex

(Sag T-282/21)

»Passivitetssøgsmål – asylret – opfordring til at handle – Frontex’ holdning – afvisning«

Passivitetssøgsmål – stillingtagen som omhandlet i artikel 265, stk. 2, TEUF inden anlæggelsen af søgsmålet – afvisning

(Art. 265, stk. 2, TEUF)

(jf. præmis 22)

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

SS, ST og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) bærer hver deres egne omkostninger.