Language of document : ECLI:EU:T:2022:235


 


 Unionin yleisen tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 7.4.2022 – SS ja ST vastaan Frontex

(asia T-282/21)

(Laiminlyöntikanteet – Turvapaikkaoikeus – Toimintakehotus – Frontexin kanta – Tutkimatta jättäminen)

Laiminlyöntikanne – SEUT 265 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettu kannan määrittely ennen kanteen nostamista – Tutkimatta jättäminen

(SEUT 265 artiklan toinen kohta)

(ks. 22 kohta)

Ratkaisu

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

SS, ST ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) vastaavat kukin omista oikeudenkäyntikuluistaan.