Language of document : ECLI:EU:T:2022:235


 


 Sklep Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 7. aprila 2022 – SS in ST/Frontex

(zadeva T-282/21)

„Tožba zaradi nedelovanja – Pravica do azila – Poziv k ukrepanju – Stališče agencije Frontex – Nedopustnost“

Tožba zaradi nedelovanja – Oblikovanje stališča v smislu člena 265, drugi odstavek, PDEU pred vložitvijo tožbe – Nedopustnost

(člen 265, drugi odstavek, PDEU)

(Glej točko 22.)

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

SS, ST in Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) nosijo svoje stroške.