Language of document :

Rettens kendelse af 7. april 2022 – SS og ST mod Frontex

(Sag T-282/21) 1

(Passivitetssøgsmål – asylret – opfordring til at handle – Frontex’ holdning – afvisning)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: SS og ST (ved advokaterne M. Van den Broeck og L. Lambert)

Sagsøgt: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (ved H. Caniard, S. Drew og W. Szmidt, som befuldmægtigede, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Søgsmål støttet på artikel 265 TEUF med påstand om, at det fastslås, at Frontex på ulovlig vis undlod at vedtage en afgørelse i henhold til artikel 46, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1896 af 13. november 2019 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1052/2013 og (EU) 2016/1624 (EUT 2019, L 295, s. 1), om suspendering eller ophør af Frontex’ aktiviteter i regionen Det Ægæiske Hav.

Konklusion

Sagen afvises.

SS, ST og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) bærer hver deres egne omkostninger.

____________

1     EUT C 289 af 19.7.2021.