Language of document :

Ordonanța Tribunalului din 7 aprilie 2022 – SS și ST/Frontex

(Cauza T-282/21)1

(„Acțiune în constatarea abținerii de a acționa — Drept de azil — Invitație de a acționa — Luare de poziție a Frontex — Inadmisibilitate”)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamanți: SS, ST (reprezentanți: M. Van den Broeck și L. Lambert, avocați)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (reprezentanți: H. Caniard, S. Drew și W. Szmidt, agenți, asistați de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 265 TFUE având ca obiect constatarea faptului că Frontex s-a abținut în mod nelegal să adopte, în temeiul articolului 46 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/1896 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624 (JO 2019, L 295, p. 1), o decizie de suspendare sau de încetare a activităților sale în regiunea Mării Egee.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

SS, ST și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 289, 19.7.2021.