Language of document :

Recurs introdus la 1 aprilie 2021 de Olimp Laboratories sp. z o.o. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 27 ianuarie 2021 în cauza T-817/19, Olimp Laboratories/EUIPO

(Cauza C-219/21 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Olimp Laboratories sp. z o.o. (reprezentant: M. Kondrat, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Prin Ordonanța din 24 iunie 2021, Curtea de Justiție (Camera de admitere în principiu a recursurilor) a statuat că recursul nu este admis în principiu și a dispus suportarea de către Olimp Laboratories sp. z o.o. a propriilor cheltuieli de judecată.

____________