Language of document :

Sag anlagt den 14. februar 2008 - Wybranowski mod Kommissionen

(Sag F-17/08)

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Andrzej Wybranowski (Warszawa, Polen) (ved avocat Z. Wybranowski)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Forandring af udvælgelseskomitéens afgørelse (EPSO/AD/60/06) af 15. november 2007 om tildeling af 20/50 points til sagsøgeren ved den mundtlige prøve og følgelig om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten samt af samme udvælgelseskomités afgørelse af 20. december 2007 om efter en kontrol af den mundtlige prøve ikke at forhøje antallet af tildelte point ved at opføre sagsøgeren på reservelisten. Subsidiært annullation af nævnte afgørelser og påstand om at tilpligte sagsøgte og/eller udvælgelseskomitéen at vedtage en ny afgørelse, hvorved sagsøgeren opføres på reservelisten.

Sagsøgerens påstande

Forandring af udvælgelseskomiteens afgørelse (EPSO/AD/60/06) af 15. november 2007 om tildeling af 20/50 points til sagsøgeren ved den mundtlige prøve og følgelig om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten samt ændring af samme udvælgelseskomités afgørelse af 20. december 2007 om efter en kontrol af den mundtlige prøve ikke at forhøje antallet af tildelte point ved at opføre sagsøgeren på reservelisten.

Subsidiært annulleres nævnte afgørelser og sagsøgte og/eller udvælgelseskomitéen tilpligtes at vedtage en ny afgørelse, hvorved sagsøgeren opføres på reservelisten.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________