Language of document :

Talan väckt den 7 februari 2008 - Behmer mot parlamentet

(Mål F-16/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Joachim Behmer (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att tilldela sökanden två meritpoäng år 2004 och år 2006.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att tilldela sökanden två meritpoäng år 2004 och år 2006 och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________