Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 18. detsembri 2008. aasta määrus - X versus parlament

(Kohtuasi F-14/08)1

Kohtumenetluse keel: kreeka

Poolte kohtuvälise kokkuleppe alusel kustutati kohtuasi esimese koja esimehe määrusega registrist.

____________

1 - ELT C 142, 7.6.2008, lk 39.