Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 18. decembra 2008 - X proti Parlamentu

(Zadeva F-14/08)1

Jezik postopka: grščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve zaradi mirne rešitve spora.

____________

1 - UL C 142, 7.6.2008, str. 39.