Language of document : ECLI:EU:F:2008:177

Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis

2008 m. gruodžio 18 d.

Byla F‑14/08

X

prieš

Europos Parlamentą

„Išbraukimas – Ieškinio atsisakymas – Bylinėjimosi išlaidos – Priimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo X prašo, pirma, panaikinti 2007 m. birželio 22 d. Invalidumo komiteto nuomonę ir 2007 m. birželio 27 d. Parlamento personalo direktoriaus sprendimą, kuriuose nurodoma, kad ji neturi nuolatinės visiškos negalios, dėl kurios negalėtų atlikti pareigų, ir, antra, grąžinti jos bylą Invalidumo komitetui, kad jis iš naujo nuspręstų dėl jos atvejo.

Sprendimas: Išbraukti bylą X prieš Parlamentą, F‑14/08, iš Tarnautojų teismo registro. Parlamentas padengia savo ir tris ketvirtąsias ieškovės bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė padengia vieną ketvirtąją savo bylinėjimosi išlaidų.

Santrauka

1.      Procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Kitos šalies elgesiu pateisintas ieškinio atsisakymas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 89 straipsnio 5 dalis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Sprendimas, kuriuo pareigūnas pripažįstamas tinkamu darbui ir kuriuo jam nurodoma grįžti į darbą – Priimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 straipsnio 4 dalis, 90 ir 91 straipsniai)

1.      Pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 89 straipsnio 5 dalį šaliai, kuri atsisako ieškinio, nurodoma padengti išlaidas, jei kita šalis to reikalavo savo pastabose dėl ieškinio atsisakymo. Vis dėlto šalies, kuri atsisako ieškinio, prašymu bylinėjimosi išlaidas padengia kita šalis, jei tai atrodo pateisinama pastarosios elgesiu. Pareigūno pareikšto ieškinio dėl sprendimo, kuriuo jis nepripažįstamas invalidu, atveju institucija, kuri neatsakė į pirminį skundą per 4 mėnesius, todėl buvo daroma prielaida, kad priimtas implicitinis sprendimas atmesti skundą, ir kurios elgesys dėl suinteresuotojo asmens padėties pareiškus ieškinį buvo neaiškus, turi būti laikoma savo elgesiu prisidėjusia prie to, kad byla pateko į teismą, ir jai gali būti nurodyta padengti dalį pareigūno ieškovo bylinėjimosi išlaidų.

(žr. 6–10 punktus)

2.      Jei Paskyrimų tarnybos sprendime, kuris pagrįstas Invalidumo komiteto nuomone, be pareigūno tinkamumo darbui vertinimo, kuriuo pačiu nekeičiama ankstesnė suinteresuotojo asmens teisinė padėtis, taip pat nurodoma grįžti į darbą, šis sprendimas yra asmens nenaudai priimtas aktas, kurį pareigūnas gali ginčyti.

(žr. 14, 17 ir 19 punktus)