Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 8. července 2010 - Wybranowski v. Komise

(Věc F-17/08)1

"Veřejná služba - Všeobecné výběrové řízení - Nezapsání na seznam úspěšných uchazečů - Vyhodnocení ústní zkoušky - Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/60/06 - Odůvodnění - Pravomoci výběrové komise - Posouzení uchazečů"

Jednací jazyk: polština

Účastníci řízení

Žalobce: Andrzej Wybranowski (Varšava, Polsko) (zástupce: Z. Wybranowski, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Změna nebo zrušení rozhodnutí výběrové komise výběrového řízení EPSO/AD/60/06 AD5 o nezapsání žalobce na seznam úspěšných uchazečů uvedeného výběrového řízení vycházejícího z výsledků ústní zkoušky.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá

A. Wybranowskemu se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 158, 21.6.2008, s. 25.