Language of document : ECLI:EU:F:2009:107

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2009. szeptember 10.

F‑16/08. sz. ügy

Joachim Behmer

kontra

Európai Parlament

„Közszolgálat – Tisztviselők – Az Európai Parlament érdempontok adására vonatkozó eljárása – Az indokolási kötelezettség megsértése – A peres eljárásban adott indokolás”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EAK 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben J. Behmer a Parlament 2007. június 4‑i, a felperes számára a 2006. évre két érdempontot adó határozatának megsemmisítését kéri.

Határozat: Nem kell határozni a keresetről annyiban, amennyiben az az Európai Parlament 2007. június 4‑i, a felperes számára a 2004. évi értékelési időszakra két érdempontot adó határozatának megsemmisítésére irányul. A Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlament 2007. június 26‑i, a felperes számára a 2006. évi értékelési időszakra két érdempontot adó határozatát megsemmisíti. Az Európai Parlament viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a felperesnél felmerült költségek felét. A felperes maga viseli saját költségeinek felét.

Összefoglaló

Tisztviselők – Előléptetés – A pályázónak az érdempontokat adó határozattal szembeni panasza

(Személyzeti szabályzat, 25. cikk, második bekezdés, 43. és 90. cikk, (2) bekezdés)

A kinevezésre jogosult hatóság megsérti az adminisztrációt terhelő indokolási kötelezettséget, ha az érdempontokat adó határozatát csupán a címzett által benyújtott panaszt kifejezetten elutasító határozatában indokolja, a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdésében előírt négyhónapos határidő lejártát követően, és azután, hogy az érdekelt keresetet indított a panaszt elutasító hallgatólagos határozat ellen.

E megállapítást azon érvelés sem kérdőjelezi meg, amely szerint nem volt szükség az érdempontokat adó határozat indokolására, mivel azt a címzett által ismert körülmények között hozták, így a címzett rendelkezett indokoláskezdeménnyel. Az érdempontok adásának évenkénti rendszeressége ugyanis azt feltételezi, hogy az adminisztráció minden évben újabb határozatot hoz az érdempontok adására vonatkozóan, amely kizárólag az érintett tisztviselő által a referencia‑időszakban nyújtott teljesítményen alapul. Emellett az a körülmény, hogy az érintett által benyújtott panasz tartalma bizonyítja, hogy az érintett érti az értékelési rendszert, nem jelenti azt, hogy megismerhette a pontokat adó határozat meghozatalához vezető okokat.

Az indokolás ilyen hiányát nem kérdőjelezi meg azon ítélkezési gyakorlat sem, amely szerint az egyébként megalapozott határozat indokolása közlésének elkésettsége esetén nincs helye a határozat megsemmisítésének, mivel a megsemmisítés esetén az adminisztráció nem tehetne mást, mint hogy azonos indokolással újabb határozatot hoz, és a felperesnek ebből semmi haszna sem származna. Ha ugyanis a felperes az adminisztráció határozatának megalapozottságát vitatja, nem zárható ki, hogy az említett határozat megsemmisítése folytán, annak visszamenőleges eltűnése, majd az azt követő felülvizsgálat után a felperesre vonatkozóan eltérő határozatot hozzanak.

(lásd a 25. és 29–34. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 195/80. sz., Michel kontra Parlament ügyben 1981. november 26‑án hozott ítéletének (EBHT 1981., 2861. o.) 22. pontja; C‑343/87. sz., Culin kontra Bizottság ügyben 1990. február 7‑én hozott ítéletének (EBHT 1990., I‑225. o.) 15. pontja; C‑150/03. P. sz., Hectors kontra Parlament ügyben 2004. szeptember 23‑án hozott ítéletének (EBHT 2004., I‑8691. o.) 50. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑52/90. sz., Volger kontra Parlament ügyben 1992. február 12‑én hozott ítéletének (EBHT 1992., II‑121. o.) 40. és 41. pontja; T‑86/98. sz., Gouloussis kontra Bizottság ügyben 2000. január 26‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2000., I‑A‑5. o. és II‑23. o.); T‑117/01. sz., Roman Parra kontra Bizottság ügyben 2002. február 20‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2002., I‑A‑27. o. és II‑121. o.) 32. pontja; T‑281/01. sz., Huygens kontra Bizottság ügyben 2004. július 6‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2004., I‑A‑203. o. és II‑903. o.) 109. pontja; T‑132/03. sz., Casini kontra Bizottság ügyben 2005. szeptember 15‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ I‑A‑253. o. és II‑1169. o.) 31. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

a Közszolgálati Törvényszék F‑81/07. sz., Barbin kontra Parlament ügyben 2008. október 8‑án hozott ítéletének 28 pontja (az EBHT‑KSZ I‑A‑1‑0000 és II‑A‑1‑0000. o.).