Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) on esittänyt 21.12.2010 - Football Dataco Limited, Football Association Premier League Ltd, Football League Limited, Scottish Premier League Limited, Scottish Football League ja PA Sport UK Limited v. Yahoo UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC ja Enetpulse APS

(Asia C-604/10)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Football Dataco Limited, Football Association Premier League Ltd, Football League Limited, Scottish Premier League Limited, Scottish Football League ja PA Sport UK Limited

Vastaajat: Yahoo UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC ja Enetpulse APS

Ennakkoratkaisukysymykset

Mitä tarkoitetaan tietokantojen oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 96/9/EY1 3 artiklan 1 kohdassa ilmaisulla "tietokannat, jotka aineiston valinnan tai järjestämisen perusteella muodostavat tekijän omaperäisen henkisen luomuksen" ja erityisesti

a)    pitäisikö tietojen luomisen edellyttämä älyllinen ponnistus ja taito sulkea pois;

b)    sisältääkö "valinta tai järjestäminen" sen, että aiemmin olemassa oleviin tietoihin lisätään tärkeä merkitys (kuten määrätään jalkapallo-ottelun päivämäärä);

c)    edellyttääkö "tekijän omaperäinen henkinen luomus" tekijältä enemmän kuin merkittävää työtä ja taitoa, ja jos niin mitä?

Sulkeeko direktiivi pois muut kuin direktiivissä säädetyt kansalliset tekijänoikeuden kaltaiset oikeudet tietokantoihin?

____________

1 - Tietokantojen oikeudellisesta suojasta 11.3.1996 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY (EYVL L 77, s. 20).