Language of document :

Recurs introdus la 7 martie 2018 de MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 5 februarie 2018 în cauza T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH și Intervet international BV/Agenția Europeană pentru Medicamente

(Cauza C-178/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV (reprezentanți: P. Bogaert, advocaat, B. Kelly, Solicitor, J. Stratford QC, C. Thomas, Barrister)

Cealaltă parte din procedură: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

Concluziile recurentei

Admiterea recursului formulat de recurente și anularea hotărârii Tribunalului;

anularea deciziei comunicate de EMA recurentelor la 3 decembrie 2015 privind divulgarea anumitor informații în conformitate cu regulamentul privind transparența1 ;

obligarea EMA la plata cheltuielilor de judecată și a celorlalte cheltuieli efectuate de recurente în această procedură.

Motivele și principalele argumente

Hotărârea atacată trebuie anulată pentru următoarele motive:

Tribunalul nu a concluzionat că documentele în litigiu erau protejate de o prezumție generală de confidențialitate;

Tribunalul nu a concluzionat că documentele în litigiu, în integralitate, constituie informații comerciale confidențiale care sunt protejate în temeiul articolului 4 alineatul (2) din regulamentul privind transparența;

Tribunalul nu a concluzionat că documentele în litigiu ar trebui să fie protejate în temeiul articolului 4 alineatul (3) din regulamentul privind transparența și

EMA nu a efectuat o evaluare comparativă, astfel cum impune legislația.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO 2001, L 145, p. 43, Ediție specială, 01/vol. 3, p. 76).