Language of document :

Tiesas (ceturtā palāta) 2020. gada 22. janvāra spriedums – MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV/Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

(Lieta C-178/18 P) 1

(Apelācija – Piekļuve Savienības iestāžu vai struktūru dokumentiem – Regula (EK) Nr. 1049/2001 – 4. panta 2. punkta pirmais ievilkums – Izņēmums saistībā ar komerciālo interešu aizsardzību – 4. panta 3. punkts – Lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzība – Dokumenti, kas iesniegti Eiropas Zāļu aģentūrā saistībā ar veterināro zāļu tirdzniecības atļaujas pieteikumu – Lēmums piešķirt piekļuvi dokumentiem trešajai personai – Vispārēja konfidencialitātes prezumpcija – Eiropas Savienības iestādes vai struktūras pienākuma piemērot vispārējo konfidencialitātes prezumpciju neesamība)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV (pārstāvji: C. Thomas, Barrister, J. Stratford QC, B. Kelly, Solicitor un P. Bogaert, advocaat)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Zāļu aģentūra (pārstāvji: sākotnēji T. Jabłoński, S. Marino, S. Drosos un A. Rusanov, vēlāk T. Jabłoński, S. Marino, S. Drosos)

Rezolutīvā daļa

Apelācijas sūdzību noraidīt.

MSD Animal Health Innovation GmbH un Intervet International BV sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 231, 2.7.2018.