Language of document :

Жалба, подадена на 10 ноември 2020 г. от г-жа Anne-Marie Klose срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 9 септември 2020 г. по дело T-81/20 — Anne-Marie Klose/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

(Дело C-600/20 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Anne-Marie Klose (представител: I. Seher, Rechtsanwältin)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 11 февруари 2021 г. Съдът на Европейския съюз (състав по допускането на обжалване) не допусна до разглеждане подадената жалба и постанови жалбоподателката да понесе направените от нея съдебни разноски.

____________