Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. září 2011 - Kyriazi v. Komise

(Věc F-66/06)1

"Veřejná služba - Úředníci - Jmenování - Vnitřní výběrové řízení zveřejněné před 1. květnem 2004 - Dočasný zaměstnanec zařazený na seznam vhodných kandidátů před 1. květnem 2006 - Zařazení do platové třídy - Článek 5 odst. 4 a čl. 12 odst. 3 přílohy XIII ke služebnímu řádu - Příspěvek pro členy sekretariátu - Zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná žaloba"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgie) (zástupce: É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně C. Berardis-Kayser a K. Herrmann, poté K. Herrmann a H. Krämer, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: původně M. Arpio Santacruz a I. Šulce, zmocněnkyně, poté M. Bauer, J. Monteiro a K. Zieleśkiewicz, zmocněnci)

Předmět

Zrušení rozhodnutí ze dne 12. září 2005 o jmenování žalobkyně úřednicí ve zkušební době se zařazením do platové třídy C*1 stupně 2, jakož i všech následných nebo k tomu se vztahujících opatření, jako například rozhodnutí zrušit její příspěvek pro člena sekretariátu a po jmenování jí ho znovu nepřiznat

Výrok

Žaloba se zamítá.

Kalliopi Kyriazi a Evropská komise ponesou vlastní náklady řízení.

Rada Evropské unie, vedlejší účastnice, ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 178, 29.7.2006, s. 43.