Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 28 septembrie 2011 - Pereira Sequeira/Comisia

(Cauza F-65/06)1

(Funcție publică - Funcționari - Numire - Concurs intern publicat înainte de 1 mai 2004 - Agenți temporar înscris pe lista candidaților eligibili înainte de 1 mai 2006 - Încadrare în grad - Articolul 5 alineatul (4) și articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut - Indemnizație de secretariat - Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Rosa Maria Pereira Sequeira (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial T. Bontinck și J. Feld, avocați, ulterior T. Bontinck și S. Woog, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și H. Krämer, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei AIPN notificate reclamantei la 19 septembrie 2005, prin care aceasta din urmă, agent temporar care a reușit la concursul intern COM/PC//04, a fost numită funcționar cu încadrarea în gradul C*1, în temeiul dispozițiilor anexei XIII la statut

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 165, 15.7.2006, p. 36.