Language of document :

Talan väckt den 22 maj 2006 - Bergström mot kommissionen

(mål F-64/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgien) (ombud: advokaterna T. Bontinck och J. Feld)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det individuella beslut avseende sökandens övergång från tillfälligt anställd till tjänsteman som återges i det anställningsförordnande som trädde i kraft den 16 september 2005 och som delgavs den 28 september 2005,

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden underrättades den 26 april 2004 om att han klarat det allmänna uttagningsprovet KOM/A/3/02 som offentliggjordes den 25 juli 2002 och som syftade till att upprätta en anställningsreserv av handläggare i lönegrad A7/A6. Efter det att de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft tillsattes sökanden som tjänsteman på samma tjänst som han innehaft som tillfälligt anställd och han placerades med tillämpning av bilaga XIII i tjänsteföreskrifterna i lönegrad A*6, löneklass 2.

Till stöd för sin talan gör sökanden gällande åsidosättande av artiklarna 31 och 62 i tjänsteföreskrifterna samt av artiklarna 5 och 2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökanden gör vidare gällande åsidosättande av principerna om skydd för berättigade förväntningar, skydd för förvärvade rättigheter och om likabehandling mellan tjänstemän i samma kategori.

____________