Language of document :

Kanne 22.5.2006 - Pereira Sequeira v. komissio

(Asia F-65/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Rosa Maria Pereira Sequeira (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat T. Bontinck ja J. Feld)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

yksittäistapausta koskeva 16.6.2005 voimaan tuleva päätös, joka liittyy ura-alueen muuttamiseen ja joka on annettu tiedoksi 19.9.2005, on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja nimitettiin virkamieheksi sisäisen kilpailun COM/PC/04 perusteella ja sijoitettiin palkkaluokkaan C*1 eli samaan palkkaluokkaan, jossa hän oli ollut viimeisen väliaikaisen toimihenkilön sopimuksen perusteella. Hänet nimittäin alennettiin palkkaluokkaan C*1 ennen nimitystään virkamieheksi, vaikka hänet oli aikaisemmin sijoitettu edullisempaan palkkaluokkaan.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi henkilöstösääntöjen 31 ja 62 artiklan sekä henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 ja 2 artiklan rikkomiseen.

Kantaja vetoaa lisäksi luottamuksensuojan periaatteen ja saavutettujen oikeuksien säilymisen periaatteen loukkaamiseen.

____________