Language of document :

2005. június 16-án benyújtott kereset - Lesniak kontra Bizottság

(F-67/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Christophe Lesniak (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének jogellenességét;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperest az Európai Közösségek tisztviselőjévé kinevező 2005. augusztus 8-i határozatot annyiban, amennyiben az a felperest A*6 besorolási fokozatba és 2-es fizetési fokozatba sorolja be, és semmisítse meg a felperes fizetési fokozatban eltöltött szolgálati idejének 2005. szeptember 1-jétől való figyelembevételét kimondó határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes - aki A6 (jelenleg A*10) besorolási fokozatú ideiglenes alkalmazott volt - sikeresen teljesítette a korábbi személyzeti szabályzat alapján kiírt PE/99/A versenyvizsgát, majd A*6 besorolási fokozatú tisztviselőként történő felvételére az új személyzeti szabályzat hatálybalépését követően került sor.

A felperes - amellett, hogy az F-12/06. sz. ügyben1 előadottakhoz nagyon hasonló jogalapokra hivatkozik - kifejti, hogy a Bizottságnak - a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban - ideiglenes alkalmazotti besorolásával azonos fokozatba kellett volna őt besorolnia. A felperes álláspontja szerint a nyílt versenyvizsgát sikeresen teljesítőkre is e rendelkezés alkalmazandó.

____________

1 - HL C 86., 2006.4.8., 48. o.