Language of document : ECLI:EU:F:2008:39

PERSONALERETTENS DOM

(Anden Afdeling)

3. april 2008

Sag F-68/06

Reint J. Bakema

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – kontraktansatte – indplacering i lønklasse – ansættelsesgruppe IV – eksamensbevis – erhvervserfaring«

Angående: Sag anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA af Reint Bakema, der er kontraktansat ved Kommissionen, med påstand dels om annullation af ansættelsesmyndighedens afslag på sagsøgerens klage over den afgørelse, hvorved ansættelsesmyndigheden indplacerede ham i ansættelsesgruppe IV, lønklasse 14, løntrin 1, i henhold til kontrakt indgået den 25. oktober 2005 og ikrafttrådt den 1. november 2005, og om, at Kommissionen tilpligtes at indplacere ham i ansættelsesgruppe IV, lønklasse 16, dels om, at sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgeren en passende erstatning.

Udfald: Den afgørelse, hvorved ansættelsesmyndigheden indplacerede sagsøgeren i ansættelsesgruppe IV, lønklasse 14, løntrin 1, i henhold til kontrakt indgået den 25. oktober 2005, ved hvilken han blev tilknyttet Kommissionen som kontraktansat, annulleres. I øvrigt frifindes Kommissionen. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – kontraktansatte – indplacering

[Tjenestemandsvedtægten, art. 5, stk. 3, litra b); ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 82, stk. 2]

I henhold til artikel 7, stk. 1, litra d), og artikel 7, stk. 3, i de almindelige gennemførelsesbestemmelser vedrørende de procedurer, der regulerer ansættelse og beskæftigelse af kontraktansatte i Kommissionen, og hvorefter indplaceringen af disse kontraktansatte sker i henhold til varigheden af deres relevante erhvervserfaring beregnet fra det tidspunkt, hvor den pågældende opfylder minimumsbetingelserne for ansættelsen, kan Kommissionen ikke uden at tilsidesætte artikel 82, stk. 2, litra c), der bestemmer, at ansættelse som kontraktansat i ansættelsesgruppe IV mindst forudsætter et uddannelsesniveau svarende til afsluttede universitetsstudier af mindst tre års varighed med bevis for afsluttet uddannelse, således som denne bestemmelse må fortolkes som følge af dens enslydende ordlyd med vedtægtens artikel 5, stk. 3, litra b), der opstiller det samme krav for tjenestemænd, undlade at tage hensyn til et eksamensbevis uden først at undersøge indholdet af det undervisningsprogram, der er afsluttet med eksamensbeviset, og uden at kontrollere, om dette eksamensbevis kan udgøre bevis for afsluttede universitetsstudier.

(jf. præmis 41 og 42)