Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 8 juli 2010 - Lesniak mot kommissionen

(Mål F-67/06)1

(Personalmål - Tjänstemän - Tillsättning - Tillfälligt anställda som tillsatts som tjänstemän - Sökande som har upptagits i en förteckning över godkända sökande före ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna - Övergångbestämmelser för placering i lönegrad vid rekrytering - Placering i lönegrad enligt de nya, mindre förmånliga, bestämmelserna - Artiklarna 5.4 och 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Christophe Lesniak (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Curral och H. Krämer)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: M. Simm och I. Šulce)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 8 augusti 2005 genom vilket sökanden, som vid denna tidpunkt var tillfälligt anställd och placerad i lönegrad A 10, löneklass 2, och godkänd sökande från det externa uttagningsprovet PE/99/A, tillsattes som provanställd tjänsteman med placering i lönegrad A 6, löneklass 2.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 178 av den 29.7.2006, s. 43.