Language of document :

Προσφυγή της 21ης Μαρτίου 2013 – ΖΖ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-25/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: ΖΖ (εκπρόσωπος: L. Vogel, δικηγόρος)

Καθής: Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση των αποφάσεων περί μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν πριν την ανάληψη καθηκόντων στην Επιτροπή οι οποίες στηρίζονται στην πρόταση του PMO (Γραφείου Διαχειρίσεως και Εκκαθαρίσεως των Ατομικών Δικαιωμάτων).

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της ΑΔΑ, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, με την οποία απορρίφθηκαν οι διοικητικές ενστάσεις που υπέβαλε η προσφεύγουσα στις 16 Αυγούστου 2012 και στις 28 Αυγούστου 2012, κατά των αποφάσεων του PMO.4 της 21ης Μαΐου 2012, της 31ης Μαΐου 2012 και της 2ας Ιουλίου 2012·

στο μέτρο που είναι αναγκαίο, να ακυρώσει επίσης τις προμνησθείσες αποφάσεις που έλαβε το PMO.4 στις 21 Μαΐου 2012, στις 31 Μαΐου 2012 και στις 2ας Ιουλίου 2012, κατά των οποίων υποβλήθηκαν οι διοικητικές ενστάσεις της προσφεύγουσας· να κηρύξει παράνομες και μη εφαρμοστέες εν προκειμένω τις γενικές εκτελεστικές διατάξεις των άρθρων Il και 12 του παραρτήματος VII του ΚΥΚ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 277 της Συνθήκης ΕΚ της 25ης Μαρτίου 1957, όπως θεσπίσθηκαν στις 3 Μαρτίου 2011, και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτών·να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 87 του Κανονισμού Διαδικασίας, καθώς και στα αναγκαία για την παρούσα δίκη έξοδα, ιδίως στα έξοδα αντικλήτου, μετακινήσεως και διαμονής, καθώς και στην αμοιβή των δικηγόρων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 91, B του ίδιου κανονισμού.