Language of document :

Acțiune introdusă la 21 martie 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-24/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal și D. Abreu Caldas, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea respingerii cererii reclamantului de despăgubire pentru erorile săvârșite de Comisie cu ocazia unei proceduri de recrutare în urma căreia nu a fost selecționat

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor AIPN din 5 iunie 2012 și din 7 decembrie 2012 prin care se respinge cererea de despăgubire a reclamantului;

obligarea Comisiei la reconstituirea carierei reclamantului;

obligarea Comisiei la plata sumei de 14 911,07 euro, pe lângă plata contribuțiilor la regimul de pensii începând cu luna octombrie 2011 și la plata sumei de 2 500 de euro pentru prejudiciul material și moral produs, sub rezerva majorării sau a reducerii în cursul judecății, aceste sume fiind majorate cu dobânzi de întârziere, calculate începând de la data scadenței sumelor datorate, la rata stabilită de BCE pentru principalele operațiuni de refinanțare, majorată cu două puncte;

obligarea Comisia la plata cheltuielilor de judecată.