Language of document :

Žaloba podaná dne 27. března 2013 – ZZ v. OHIM

(Věc F-26/13)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Předmět a popis sporu

Zrušení hodnotící zprávy týkající se žalobce za období od 1. října 2010 do 30. září 2011 a náhrada škody

Návrhová žádání žalobce

Zrušit hodnotící zprávu týkající se žalobce za období od 1. října 2010 do 30. září 2011;

uložit OHIM zaplacení přiměřené náhrady ve výši stanovené podle volného uvážení Soudního dvora – nikoliv však nižší než 500 eur – za morální a nemajetkovou újmu, kterou utrpěl žalobce v důsledku napadené hodnotící zprávy;

uložit OHIM náhradu nákladů řízení.