Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 30 април 2014 г. — López Cejudo/Комисия

(Дело F-28/13)1

(Публична служба — Разследване на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) — Дневна надбавка — Член 10 от приложение VII към Правилника — Възстановяване на неоснователно платени суми — Удържане на тези суми от заплатата — Член 85 от Правилника — Умишлено въвеждане на администрацията в заблуждение — Разумен срок)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: José Manuel López Cejudo (Брюксел, Белгия) (представител: É. Boigelot, avocat)Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и C. Ehrbar)ПредметИскане за отмяна на решенията за удържане на определени суми от заплатите на жалбоподателя за юни, юли, август, септември и октомври 2012 г.Диспозитив1)    Отхвърля жалбата.2)    Осъжда г-н López Cejudo да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати разноските на Европейската комисия.