Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 30.4.2014 – López Cejudo v. komissio

(Asia F-28/13)1

(Henkilöstö – Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) toteuttama tutkimus – Päiväraha – Henkilöstösääntöjen liitteessä VII oleva 10 artikla – Perusteettoman edun palauttaminen – Palkasta tehdyt pidätykset – Henkilöstösääntöjen 85 artikla – Tahallinen hallinnon johtaminen harhaan – Kohtuullinen aika)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: José Manuel López Cejudo (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Ehrbar)

Oikeudenkäynnin kohde

Päätösten, joiden mukaan kantajan kesä-, heinä-, elo- syys- ja lokakuun 2012 palkasta on tehtävä useita pidätyksiä, kumoamista koskeva vaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

José Manuel López Cejudo vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 207, 20.7.2013, s. 57.