Language of document :

Personaldomstolens dom av den 8 juli 2014 – Morgan mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-26/13)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Betygsättning – Utvärderingsrapport – Talan om ogiltigförklaring av utvärderingsrapporten)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Rhys Morgan (Alicante, Spanien) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) (ombud: inledningsvis G. Faedo, därefter M. Paolacci)

Saken

Talan om att ogiltigförklara sökandens betygsrapport för perioden den 1 oktober 2010–30 september 2011 samt om skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Rhys Morgan ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kostnaderna för Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

____________

____________

(1 ) EUT C 207, 20.7.2013, s. 56.