Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 18 iunie 2015 – CX/Comisia

(Cauza F-27/13)1

(Funcție publică – Procedură disciplinară – Rolul și competențele consiliului de disciplină, respectiv ale AIPN – Sancțiune disciplinară – Retrogradare urmată de o decizie de promovare – Proporționalitatea sancțiunii)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: CX (reprezentant: É. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și C. Ehrbar, agenți)

Obiectul cauzei

Cerere de anulare a deciziilor de retrogradare a reclamantului la gradul AD8 în aplicarea articolului 9 alineatul (1) punctul (f) din anexa IX la statut, precum și cerere de daune interese pentru prejudiciile moral și material pretins suferiteDispozitivulRespinge acțiunea.Obligă CX la suportarea propriilor cheltuieli de judecată și a cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1     JO C 207, 20.7.2013, p. 56.