Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 26. veljače 2016. – McArdle protiv Komisije

(predmet F-25/13)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik drugog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 156, 1. 6. 2013., str. 55.