Language of document :

Kanne 27.9.2012 - ZZ v. Europol

(Asia F-103/12)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat W. J. Dammingh ja N. D. Dane)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Europolin sen päätöksen kumoaminen, jolla pantiin täytäntöön virkamiestuomioistuimen asiassa F-37/09, Doyle vastaan Europol, 29.6.2010 antama tuomio ja jolla Europol myönsi kantajalle kiinteämääräisen korvauksen kantajalle päätöksestä, joka kyseisellä tuomiolla kumottiin, aiheutuneen vahingon korvaamiseksi

Vaatimukset

Päätös, joka tehtiin 28.11.2011 ja jolla vastaaja myönsi kantajalle 3 000 euroa korvauksena kantajalle aiheutuneesta vahingosta ja virkamiestuomioistuimen aikaisemman tuomion täysimääräiseksi täytäntöön panemiseksi, ja päätös, joka tehtiin 29.6.2012 ja jolla kantajan 28.11.2011 tehdystä päätöksestä tekemä valitus hylättiin, on kumottava

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien edustajien palkka.

____________