Language of document :

Acțiune introdusă la 27 septembrie 2012 - ZZ/Europol

(Cauza F-103/12)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: W.J. Dammingh și N. D. Dane, avocați)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Europol, adoptată pentru punerea în executare a Hotărârii Tribunalului Funcției Publice din 29 iunie 2010, pronunțată în cauza Doyle/Europol, F-37/09, prin care Europol a acordat reclamantului o sumă forfetară pentru compensarea prejudiciului cauzat acestuia prin decizia anulată prin hotărârea menționată.

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei din 28 noiembrie 2011 prin care pârâtul, pentru executarea în totalitate a unei hotărâri anterioare a Tribunalului Funcției Publice, a acordat reclamantului suma de 3 000 euro pentru compensarea prejudiciului pe care reclamantul l-a suferit, precum și a Deciziei din 29 iunie 2012 prin care reclamația introdusă de reclamant împotriva Deciziei din 28 noiembrie 2011 a fost respinsă.

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a onorariului reprezentanților.

____________