Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 28 ianuarie 2013 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-100/12)

[Funcție publică – Articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul de procedură – Cerere introductivă depusă prin fax în termenul de introducere a acțiunii și semnată prin intermediul unei ștampile care reproduce semnătura unui avocat sau al unui alt mod de reproducere – Tardivitatea acțiunii – Inadmisibilitate vădită]

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei prin care a fost refuzată plata către reclamant a unei despăgubiri pentru prejudiciul pe care l-ar fi suferit din cauza întârzierii în procedura de pensionare a sa în temeiul articolului 53 din statut și din cauza inexistenței unei decizii cu privire la eventuala origine profesională a bolii care a constituit cauza pensionării saleDispozitivulRespinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată.