Language of document :

Kanne 24.9.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-101/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jonka mukaan eläkeoikeuksien siirtämistä koskeva tarjous, jonka kantaja oli hyväksynyt, peruutetaan ja korvataan uudella, uusien täytäntöönpanosäännösten perusteella lasketulla tarjouksella

Vaatimukset

Henkilöstösääntöjen VIII liitteessä olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisten täytäntöönpanosäännösten 9 artikla on todettava lainvastaiseksi

päätös, joka tehtiin 21.6.2011 ja jolla kumotaan ja korvataan eläkeoikeuksien siirtämistä koskeva tarjous, joka oli hyväksytty 28.7.2010, on kumottava

päätös, joka tehtiin 21.6.2011 ja jonka mukaan kantajan eläkeoikeuksien siirtämistä koskevaan hakemukseen sovelletaan 3.3.2011 annetuissa henkilöstösääntöjen VIII liitteessä olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisissä täytäntöönpanosäännöksissä tarkoitettuja tekijöitä, on kumottava

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.