Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 24. septembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-101/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal un S. Orlandi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu atsaukt piedāvājumu par pensijas tiesību pārskaitīšanu, kuru prasītājs jau pieņēma, un to aizstāt ar citu, kas ir aprēķināts uz jauno VĪN pamata

Prasītāja prasījumi:

atzīt Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta Vispārējo īstenošanas noteikumu 9. pantu par pretlikumīgu;

atcelt 2011. gada 21. jūnija lēmumu, ar ko atcelts un aizstāts 2010. gada 28. jūlijā akceptētais piedāvājums par pensijas tiesību pārskaitīšanu;

atcelt 2011. gada 21. jūnija lēmumu, ar ko prasītāja lūgumam par pensijas tiesību pārskaitīšanu piemēro tos rādītājus, kas ir ietverti 2011. gada 3. marta Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta Vispārējos īstenošanas noteikumos;piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.