Language of document :

Beroep ingesteld op 24 september 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-101/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal en S. Orlandi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om het door verzoeker aanvaarde aanbod voor de overdracht van pensioenrechten in te trekken en het te vervangen door een ander aanbod, berekend op basis van nieuwe AUB

Conclusies van de verzoekende partij

artikel 9 van de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut onwettig verklaren;

het besluit van 21 juni 2011 tot intrekking en vervanging van het op 28 juli 2010 aanvaarde aanbod voor de overdracht van pensioenrechten, nietig verklaren;

het besluit van 21 juni 2011 om op verzoekers aanvraag om overdracht van pensioenrechten de parameters toe te passen bedoeld in de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut van 3 maart 2011, nietig verklaren;

de Europese Commissie verwijzen in de kosten.