Language of document :

Kanne 25.9.2012 – ZZ v. parlamentti

(Asia F-102/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat C. Bernard-Glanz ja S. Rodrigues)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätöksen, jolla kantaja luokitellaan taannehtivasti uudelleen palkkaluokkaan AST5, palkkatasolle 3, kumoaminen

Vaatimukset

Riidanalainen päätös ja tarvittaessa valituksen hylkäämisestä tehty päätös on kumottava

vastaajalle on ilmoitettava kyseisen kumoamisen vaikutuksista eli kantajan luokittelemisesta uudelleen palkkaluokkaan D4, palkkatasolle 8, 1.5.2004 lukien, kantajan uran uudelleen määrittämisestä hänelle kyseisestä ajankohdasta lähtien kuuluvien ylennysten ja ikälisien mukaisesti ja kaikkien mahdollisten saamatta jääneiden palkkojen maksamisesta

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.