Language of document :

Beroep ingesteld op 18 september 2012 – ZZ / Comité van de Regio’s

(Zaak F-99/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: L. Levi, A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Comité van de Regio’s

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het Comité van de Regio’s houdende afwijzing van verzoekers verzoek om zijn pensioenrechten niet krachtens de nieuwe AUB te berekenen

Conclusies van de verzoekende partij

primair, nietigverklaring van het besluit van het Comité van de Regio’s van 1 december 2011 houdende afwijzing van verzoekers verzoek van 13 juli 2011, zoals aangevuld op 16 augustus 2011;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van 8 juni 2012 houdende uitdrukkelijke afwijzing van verzoekers klacht van 10 februari 2012;

subsidiair, erkenning van de geleden immateriële schade en veroordeling van verweerder tot betaling van een op 20 000 EUR begroot bedrag;

verwijzing van het Comité van de Regio’s in de kosten.