Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 5. novembra spriedums – Doyle/Eiropols

(lieta F-103/12) 1

Civildienests – Eiropola personāls – Līguma nepagarināšana – Atteikums noslēgt līgumu uz nenoteiktu laiku – Atcelšana, ko veic Vispārējā tiesa – Vispārējā tiesas sprieduma izpilde

Tiesvedības valoda holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Margaret Doyle (Noordwijkerhout, Nīderlande) (pārstāvji W. J. Dammingh un N. D. Dane, advokāti)

Atbildētājs: Eiropols (pārstāvji D. Neumann un D. El Khoury, pārstāvji, B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Eiropola lēmumu, kas pieņemts, izpildot Civildienesta tiesas 2010. gada 29. jūnija spriedumu lietā F-37/09 Doyle/Eiropols, ar kuru Eiropols ir piešķīris prasītājai noteiktu naudas summu zaudējumu atlīdzināšanai, kas tai tika nodarīti ar lēmumu, kas tika atcelts ar iepriekš minēto spriedumu

Rezolutīvā daļa:

atcelt 2011. gada 28. novembra lēmumu, ar kuru Eiropas Policijas birojs ir piešķīris M. Doyle summu EUR 3000 apmērā, lai izpildītu Vispārējās tiesas 2010. gada 29. jūnija spriedumu lietā F-37/09 Doyle/Eiropols;

Eiropas Policijas birojs sedz savus un atlīdzina M. Doyle tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 26, 26.1.2013, 70. lpp.