Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 5 noiembrie 2013 – Doyle/Europol

(Cauza F-103/12)1

(Funcție publică – Personal al Europol – Neînnoirea unui contract – Refuzul acordării unui contract pe durată nedeterminată – Anulare de către Tribunal – Executarea hotărârii Tribunalului)

Limba de procedură: neerlandeza

Părțile

Reclamantă: Margaret Doyle (Noordwijkerhout, Ţările de Jos) (reprezentanţi: W. J. Dammingh şi N. D. Dane, avocaţi)

Pârât: Oficiul European de Poliție (reprezentanți: D. Neumann şi D. El Khoury, agenţi, B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Europol, adoptată pentru punerea în executare a Hotărârii Tribunalului Funcției Publice din 29 iunie 2010, pronunțată în cauza Doyle/Europol, F-37/09, prin care Europol a acordat reclamantei o sumă forfetară pentru compensarea prejudiciului cauzat acesteia prin decizia anulată prin hotărârea menționată

Dispozitivul

Anulează decizia din 28 noiembrie 2011 prin care Oficiul European de Poliție a acordat doamnei Doyle suma de 3 000 euro în vederea punerii în executare a Hotărârii Tribunalului din 29 iunie 2010, Doyle/Europol (F-37/09).

Oficiul European de Poliție suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de doamna Doyle.

____________

1     JO C 26, 26.1.2013, p. 70.