Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 21. janvāra spriedums – Asbroeck/Parlaments

(lieta F-102/12) 1

Civildienests – Klasificēšana pakāpē – Kandidāti, kas ierakstīti tāda kategorijas pārejas konkursa rezerves sarakstā, kas noticis pirms 2004. gada Civildienesta noteikumu reformas stāšanās spēkā – Kompensācijas pabalsts – Lēmums pārkvalificēt ierēdņus, kas saņem šo kompensācijas pabalstu

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Van Asbroeck (Dilbeek, Beļģija) (pārstāvji C. Bernard-Glanz un S. Rodrigues, advokāti)Atbildētājs: Parlaments (pārstāves – V. Montebello-Demogeot un S. Seyr, vēlāk V. Montebello-Demogeot un M. Ecker)PriekšmetsPrasība atcelt lēmumu, ar kuru prasītājs tiek pārkvalificēts AST 5 pakāpes 3. līmenī ar atpakaļejošu spēkuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;Eiropas Parlaments sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Van Asbroeck k-ga tiesāšanās izdevumus.