Language of document : ECLI:EU:F:2013:172

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

5. studenoga 2013.

Predmet F‑103/12

Margaret Doyle

protiv

Europskog policijskog ureda (Europol)

„Javna služba – Osoblje Europola – Neproduljenje ugovora – Odbijanje sklapanja ugovora na neodređeno vrijeme – Poništenje od strane Službeničkog suda – Izvršenje presude Službeničkog suda“ 

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a kojom M. Doyle zahtijeva, između ostalog, poništenje odluke od 28. studenoga 2011. kojom joj je Europski policijski ured (Europol) dodijelio iznos od 3000 eura u svrhu izvršenja presude Službeničkog suda od 29. lipnja 2010., Doyle/Europol (F‑37/09, u daljnjem tekstu: presuda od 29. lipnja 2010.).

Odluka:      Poništava se odluka od 28. studenoga 2011. kojom je Europski policijski ured dodijelio M. Doyle iznos od 3000 eura u svrhu izvršenja presude Službeničkog suda od 29. lipnja 2010., Doyle/Europol (F‑37/09). Europski policijski ured snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova M. Doyle.

Sažetak

Tužbe dužnosnika – Poništavajuća presuda – Učinci – Obveza usvajanja provedbenih mjera – Načelo dobre uprave – Posebne poteškoće – Pravična naknada štete koja je poništenim aktom nanesena tužiteljici – Pretpostavke


(članak 266. UFEU‑a; Povelja Europske unije o temeljnim pravima, članak 41.)

Pravila o izvršenju poništavajućih presuda treba također tumačiti, posebno ako se radi o presudi u području javne službe, s obzirom na članak 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima koja utvrđuje načelo dobre uprave i posebno stavka 1. navedenog članka o pravu svake osobe da institucije, tijela, uredi i agencije Unije njegove predmete obrađuju nepristrano, pravično i u razumnom roku.

Samo ako izvršenje poništavajuće presude predstavlja posebne poteškoće, dotična institucija može donijeti bilo koju odluku kojom je moguće pravično naknaditi štetu koja je poništenom odlukom nanesena dotičnim osobama i, u tom kontekstu, može s njima uspostaviti dijalog kako bi pokušala postići dogovor nudeći im pravičnu naknadu za nezakonitosti čije su bili žrtve.

Kada sud Unije presudom poništi odluku uprave zbog povrede prava na obranu, dotična uprava mora dokazati da je primijenila sve raspoložive mjere kako bi otklonila učinke nezakonitosti koje je sud utvrdio. Uprava ne može tvrditi da više nije moguće žrtvu te povrede temeljnog prava vratiti u položaj u kojem ona može ostvariti prava na obranu, posebno zbog odluka koje je naknadno sama uprava donijela u tom području. Prihvaćanje takvog načina postupanja u potpunosti bi lišilo obvezu da se osigura, na prvom mjestu, poštovanje prava na obranu i da se, na drugom mjestu, izvrši presuda u kojoj je utvrđena povreda tih prava. Samo ako je, zbog razloga koji se ne mogu pripisati dotičnoj upravi, objektivno teško, čak nemoguće, otkloniti učinke povrede prava na obranu koje su utvrđene u poništavajućoj presudi, potonja može dovesti do plaćanja naknade za štetu.

(t. 38., 39. i 50.)

Izvori:

Službenički sud: 24. lipnja 2008., Andres i.dr./ESB, F‑15/05, t. 132. i navedena sudska praksa