Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2016. április 26-i végzése – Claus kontra Bizottság

(F-101/12. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 HL C 147., 2013.5.25., 36. o.