Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-26 ta’ April 2016 – Claus vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-101/12) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 147, 25.5.2013, p. 36