Language of document :

Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2015. április 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Aleksei Petruhhin

(C-182/15. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Augstākā tiesa

Az alapeljárás felei

Felperes: Aleksei Petruhhin

Az eljárásban részt vevő másik fél: Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikkének első bekezdését és 21. cikkének (1) bekezdését, hogy bármely európai uniós tagállam állampolgárának valamely tagállam és harmadik állam között létrejött kiadatási egyezmény értelmében egy olyan államba történő kiadatása esetén, amely az Európai Uniónak nem tagja, a védelemnek ugyanazt a szintjét szükséges-e biztosítani, mint amely a szóban forgó tagállam állampolgárát illeti meg?

Ilyen körülmények között azon tagállam bíróságának, amelytől a kiadatást kérik, alkalmaznia kell-e azon európai uniós tagállam kiadatási feltételeit, amelynek a kiadni kért személy az állampolgára vagy amelyben ez a személy lakóhellyel rendelkezik?Azokban az esetekben, amikor a kiadatást az azon állam állampolgárai számára létrehozott különös védelmi szint figyelembevételének mellőzésével kell végrehajtani, amelytől a kiadatást kérik, annak a tagállamnak, amelytől a kiadatást kérik, vizsgálnia kell-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 19. cikkében foglalt biztosítékok tiszteletben tartását, azaz hogy senki sem adható ki olyan államnak, ahol komolyan fenyegeti az a veszély, hogy halálra ítélik, kínozzák, vagy más embertelen bánásmódnak vagy büntetésnek vetik alá? Ez a vizsgálat korlátozódhat-e annak bizonyítására, hogy a kiadatást kérő állam a kínzás elleni egyezményben részes fél, vagy a tényállást annak figyelembe vétele mellett kell vizsgálni, hogy az Európa Tanács szervei ezen állam tekintetében

milyen értékelést adtak?