Language of document :

Tožba, vložena 27. januarja 2017 – ADDE/Parlament

(Zadeva T-48/17)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (Bruselj, Belgija) (zastopnica: L. Defalque, odvetnica)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

se ugotovi ničnost Odločbe Evropskega parlamenta z dne 21. novembra 2016 o financiranju za leto 2015 stranke ADDE, s katero je bila ugotovljena neprimernost zneska 500.615,55 EUR in zahtevano vračilo zneska 172.654,92 EUR,

se ugotovi ničnost Odločbe Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2016 v delu, v katerem omejuje predhodno financiranje za leto 2017 do 33 % maksimalno dodeljenega zneska in pogojuje plačilo zneska predhodnega financiranja s predložitvijo jamstva na prvi poziv, in posledično ničnost člena I.4.1 sklepa o dodelitvi sredstev FINS-2017-13, priloženega k tej odločbi;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe za razveljavitev Odločbe z dne 21. novembra 2016 navaja tri tožbene razloge.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela dobrega upravljanja in pravice do obrambe.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na več očitnih napak pri presoji, zaradi katerih so bili kršeni členi 7, 8 in 9 Uredbe (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja (posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 4, str. 500)

Tretji tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela sorazmernosti in enakega obravnavanja.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe za razveljavitev sklepa z dne 15. decembra 2016 navaja tri tožbene razloge.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela dobrega upravljanja in pravice do obrambe

Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 134 finančne uredbe EU.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela sorazmernosti in enakega obravnavanja.

____________