Language of document :

Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 14. března 2017 – ADDE v. Parlament

(Věc T-48/17 R)

„Řízení o předběžných opatřeních – Financování politické strany – Institucionální právo – Bankovní záruka – Neexistence naléhavosti“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE) (Brusel, Belgie) (zástupkyně: L. Defalque, advokátka)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupkyně: C. Burgos a S. Alves, zmocněnkyně)

Předmět věci

Návrh na základě článků 278 a 279 SFEU na nařízení předběžných opatření ke zproštění povinnosti zřídit bankovní záruku jako podmínku předběžného financování grantu vyplývající z rozhodnutí Parlamentu FINS-2017-13 ze dne 15. prosince 2016 týkajícího se financování přiznaného žalobkyni.

Výrok

1)    Návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá.

2)    O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

____________