Language of document :

Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 14. marta rīkojums – ADDE/Parlaments

(lieta T-48/17 R)

Pagaidu noregulējums – Politiskas partijas finansēšana – Institucionālās tiesības – Bankas garantija – Steidzamības neesamība

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE) (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – L. Defalque, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji – C. Burgos un S. Alves)

Priekšmets

Prasība, kura ir celta, pamatojoties uz LESD 278. un 279. pantu, un kurā ir lūgts noteikt pagaidu pasākumus, lai piemērotu atbrīvojumu no Parlamenta 2016. gada 15. decembra Lēmumā FINS-2017-13 par prasītājai piešķirto finansējumu noteiktā pienākuma sniegt bankas garantiju kā nosacījumu dotācijas priekšfinansējuma saņemšanai

Rezolutīvā daļa:

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

____________